KAPSAM

Okullar; İlköğretim ve Ortaöğretim

Üniversiteler

Yerel Yönetimler; Belediyeler

Sivil Toplum Kuruluşları

Bakanlıklar ve Devlet Kurumları

Mahkemeler

Üst Mahkemeler

Özel Sektör

Medya

İlgili Tüm Vatandaşlar ve İnsanlık

Birlikte Çalışalım