ALANLAR

Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması ( Değerler ve temeller -Devlet kurumlarının işleyişi -Anayasa ) Bu güçlü temeli teyit edecek çok disiplinli ve simülasyon modelli eğitim, sertifika programları geliştirilmesi.

Gelecek nesillerin insan haklarına daha duyarlı ve bilinçli olarak yetiştirilmelerine, eleştirel düşünce ve liyakat temelli çok boyutlu rekabete hazırlanmalarına stratejik katkı sunulması.

Rol yapma ortamları oluşturarak simülasyon ve drama temelli eğitime ve öğretime destek verilmesi.

Araştırmalar, anketler, çalıştaylar ve yayınlar gerçekleştirilmesi.

Siyasi ve toplumsal katılımın artırılması.

Ders materyalleri, ders kitabı ve e-kitap hazırlanması.

Çevrim-içi öğrenim platformu oluşturulması.

İnsan hakları ve vatandaşlık bilgisi konularında eğitici eğitimi hazırlanması.

Stajyer öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim programı hazırlanması.

Öğretmen adaylarına yönelik ders programı hazırlanması.

İnsan hakları odaklı okul öncesi derslerde kullanılmak üzere hikaye kitapları hazırlanması.

21. yüzyıl yaşam becerileri ve birlikte yaşama kültürü ile insan hakları eğitiminin uyumlu olması için müfredat değerlendirmesi yapılması.

Seçmeli bir ders olarak üniversite için bir müfredat geliştirilmesi.

Sürdürülebilirlik için tüm eğitim materyalleri, örnek ders planları ve videolar hazırlanarak, bu çalışmayı Türkiye’deki tüm öğretmenlerin erişebileceği hâle getirmek adına çevrim-içi bir platforma yüklenmesi.

“İnsan hakları” programının disiplinler-arası ve kullanıcı dostu olması ile öğretmenlerin programı derslerinde anlatabilmesi ve uygulayabilmesi.

Evrensel değerlerin kriterlerinin programda listelenmesi ile; öğretmenler ve akademisyenlerin yeni değerleri kendilerinin dâhil edebilmesinin sağlanması.

Bize Ulaşın