TASAM DEMOS

“Okullar Okulu”

Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Merkezi

TASAM DEMOS

Siyasi olarak tarafsızlık ilkesini benimsemiş,
demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün evrensel değerlerini geliştirmeyi misyon edinen bir kurumdur. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü her boyutta ele alan bir organizasyon olan TASAM DEMOS;
temel ulusal ve uluslararası yönetişim birimlerini gerçeğe yakın şekilde simüle etmektedir. “Yarının karar vericilerinin eleştirel düşünce ve liyakat temelli toplumsal rekabete hazırlanması ve evrensel değerleri geliştirmeye aktif ve proaktif stratejik katkı sunması” referansına sahiptir.

AMAÇ

TASAM DEMOS’un amacı; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti hakkında bilgilendirmek, geleceğin karar vericileri olan nesilleri bu temel alanlarda bilinçlendirip farkındalığı artırmak ve ilgili araştırmalar, yayınlarla gelişmeleri yakından takip ederek ulusal/evrensel literatüre katkı yapmaktır.

MODEL

TASAM DEMOS; yerel ve merkezî hükümet çalışanlarını sağlıklı kararlar almaya hazırlarken, bir yandan da ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerdeki öğrencilere yönelik demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün önemini belirten çalışmalar yaparak, simülasyon mekanlarında geleceğe hazırlayacaktır.

Canlı temalar arayan eğitim kurumları ve öğretmenler için geniş bir yelpaze sunmak; güncel konularla ilgili, siyasi gezilerden rol yapma alıştırmalarına ve çeşitli öğretim materyallerine kadar imkanlar sağlamak da Kurum’un sunduğu seçenekler arasındadır.

Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü eğitimi süreçleri sıklıkla değişikliğe uğramaktadır. Yapılan çalışmalar, insan hakları eğitimi uygulamasında en önemli faktör olan “öğretmenlerin gerek üniversite gerekse hizmet içi eğitimlerinde dersin etkili olmasını sağlayacak gerekli eğitimi almadıkları” yönündedir.

Bu sebeple, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili farkındalık oluşturacak sürdürülebilir öğrenci, eğitici ve yaşam boyu eğitim programının kurumsallaştırılması TASAM DEMOS modelinde işlerlik kazanmıştır.

Birlikte Çalışalım