TASAM DEMOS

Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Merkezi
OKULLAR OKULU

TASAM DEMOS;
Siyasi olarak tarafsızlık ilkesini benimsemiş, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün evrensel değerlerini geliştirmeyi misyon edinen bir kurumdur. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü her boyutta ele alan bir organizasyon olan TASAM DEMOS; temel ulusal ve uluslararası yönetişim birimlerini gerçeğe yakın şekilde simüle ederek, geleceğin karar vericilerinin eleştirel düşünce ve liyakat temelli toplumsal rekabete hazırlanması ve evrensel değerleri geliştirmeye aktif ve proaktif stratejik katkı sunması referansına sahiptir.

Bize Ulaşın

TASAM DEMOS; yerel ve merkezî hükümet çalışanlarını sağlıklı kararlar almaya hazırlarken, bir yandan da ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerdeki öğrencilere yönelik demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün önemini belirten çalışmalar yaparak, simülasyon mekanlarında geleceğe hazırlayacaktır.

TASAM DEMOS’un amacı;
Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti hakkında bilgilendirmek, geleceğin karar vericileri olan nesilleri bu temel alanlarda bilinçlendirip farkındalığı artırmakve ilgili araştırmalar, yayınlarla gelişmeleri yakından takip ederek ulusal/evrensel literatüre katkı yapmaktır.

Birlikte Çalışalım